تی اس پی

: قیمت اشتراک ماهانه

259000 تومان


ورود به حساب‌کاربری: توضیحات الگوریتم

این الگوریتم بر اساس رفتار بازار در زمان های خاص مدل سازی شده است و بر این اساس اقدام به پیش بینی حرکت آتی بازار می کند

میانگین سود هر سیگنال: ٪ 13.17

میانگین ضرر هر سیگنال: ٪ -0.04

میانگین مدت نگه داری:35روزه

فرکانس الگوریتم:سه روزه

نوع الگوریتم : انتخاب سهم

بازار هدف :بورس-فرابورس

میانگین درصد سود و ضرر

میانگین سود هر سیگنال : 13.17

میانگین ضرر هر سیگنال : -0.04


درصد سود و زیان

معاملات سود ده : 10

معاملات زیان ده : 1


درصد تجمعی سود و زیان


میزان سودآوری : 131.62 درصد

بیشترین سود پشت هم : 6 روز

بیشترین ضرر پشت هم : 0 روزردیف نماد تاریخ خرید ساعت خرید تاریخ فروش ساعت فروش قیمت خرید قیمت فروش سود و زیان تعدیل شده
1 خساپا 1400/06/30 09:01 1400/08/18 12:05 1799 1830 1.72% نه
2 خپارس 1400/06/30 09:05 1400/08/15 12:09 1119 1149 2.68% نه
3 هاي وب 1400/06/30 11:29 1400/08/04 10:25 8190 8550 4.40% نه
4 وسین 1400/06/13 20:20 1400/08/01 12:28 3551 3574 0.65% نه
5 ثبهساز 1400/06/18 16:01 1400/06/20 10:34 2398 2397 -0.04% نه
6 بركت 1400/06/13 20:09 1400/06/17 09:29 42370 45130 6.51% نه
7 وبيمه 1400/06/11 13:19 1400/06/15 15:05 2019 2273 12.58% نه
8 تایرا 1400/06/01 11:34 1400/06/14 12:04 26540 33600 26.60% نه
9 وسینا 1400/04/02 14:26 1400/06/06 15:26 2652 3451 30.12% بله
10 ولساپا 1400/04/13 13:22 1400/06/06 13:28 2063 2474 19.92% بله
11 حکشتی 1400/04/01 09:13 1400/06/06 11:13 14690 18580 26.48% نه